Informasjon om rutiner i Asker digitale hjemmeskole

Slik organiserer Asker vgs arbeidet med digital hjemmeskole.

Skolehverdagen:
Vi opprettholder strukturen i timeplanen slik at elevene kan jobbe i sine makkergrupper og ha en struktur i hverdagen. Det tror vi er ekstremt viktig både for læringen og for det psykososiale. Det kan imidlertid by på tekniske utfordringer at alle er online samtidig. Derfor tilrettelegger lærerne for at frister for oppgaver settes på en slik måte at elevene helst jobber samtidig, men at de kan levere til andre tider, dersom det digitale ikke fungerer i en periode. Lærerne vil også så godt det lar seg gjøre legge ut opplegg som for eksempel wordfiler som elevene kan laste ned kvelden i forveien slik at de slipper være pålogget hele tiden. Elevene bør forberede dagen sin kvelden i forveien ved å laste ned morgendagens arbeid. Ta gjerne en prat hjemme hver kveld. Snakk om hvordan dagen har vært og planlegg den neste dagen.

Support og støtte:
Elever kan få teknisk support ved å kontakte IKT-kontoret. Elever kan også ta kontakt med elevtjenesten. Se info på skolens hjemmeside. Vi oppfordrer elevene til å være i dialog med sin kontaktlærer hvis de opplever noe som vanskelig. Husk også at miljøarbeider Tommy er tilgjengelig på mobil: 977 29 625. Følg også gjerne hans facebookside for sosiale arrangementer for hele elevgruppa.

Vi minner om hvor viktig det er at vi tenker igjennom hvordan vi kan være med på å unngå smittespredning. Dugnaden vi nå alle er en del av, kampen mot koronaviruset, vil kreve av oss at vi setter grenser for vårt sosiale liv, både for oss selv og ungdommene. Vi håper at en god digital skolehverdag med digitale sosiale arenaer kan være med til å bidra til å gjøre det lettere å delta i denne dugnaden.

Oppmøte/ fravær:
Det vises til fylkesdirektørens informasjon om registrering av tilstedeværelse i dag 19. mars, og her følger informasjon om hvordan vi gjør dette i VIS.  

Dette er føringen fra Utdanningsdirektoratet:  
Utdanningsdirektoratet har bestemt at så lenge skolene er stengt skal det ikke føres fravær som kommer på sluttdokumentasjonen. 

Slik føres elevens fravær ved Asker vgs: 
Skolen følger opp elevenes tilstedeværelse på den digitale hjemmeskolen og minner om at elevene må delta aktivt i opplæringen for å få vurderingsgrunnlag. Lærer registrerer tilstedeværelse for hver time. Tilstedeværelse er en forutsetning for å ha vurderingsgrunnlag i fagene.  

Hvis eleven er syk, melder han/ hun eller foresatt for elever under 18 fra til kontaktlærer som registrerer D = dokumentert fravær. Dette fraværet kommer med i sluttdokumentasjonen, men vanlige regler gjelder for evt fratrekk av fravær. Se mer info her: Fratrekk av fravær 

Hvis eleven ikke deltar i undervisningen og ikke har meldt fra om sykefravær, registrerer faglærer fraværet med fraværskode R= rettighetsfravær. Dette fraværet kommer ikke med på sluttdokumentasjonen og påvirker heller ikke fraværsgrensen. Denne registreringen gjelder fra og med 13. mars inntil skolen åpner på ordinært vis.