Kulturklassen 3STA

Uke 3 ble en uke i kulturens tegn for 3STA med både dataspill i norsktimene mandag, Gengangere i operaen på torsdag og kunstutstilling i klasserommet fredag.

Norsk + dataspill = sant?

Svaret kan absolutt være ja, noe 3STA har erfart. Klassen har i en lengre periode jobbet med modernismen i norsktimene, og sammen hadde bibliotekar Anders og norsklærer Kathrine B laget et opplegg hvor elevene fikk spille og utforske det noe utradisjonelle spillet «The Stanley Parable». Det ble både latter, irritasjon og noe frustrasjon da elevene spilte. Hva var egentlig poenget med spillet? Hvilken strategi skulle man velge? Og burde man egentlig høre på fortelleren? Det ble mange  interessante diskusjoner i etterkant, for «The Stanley Parable» bryter på mange måter med spillsjangeren slik mange av de tidlige modernistene brøt med sine sjangre. Også tematikk som forvirring, identitet og mangel på mening var noe elevene kjente igjen fra forfattere som f.eks. Obstfelder og Hamsun.

Vernissasje 

Under overskriften «Modernismens mange ismer» hadde klassen brukt fagdagen til å forberede en vernissasje i norsktimene som satte et verdig punktum for uken.

Norsklærer Kathrine hadde sørget for lette forfriskninger og stod for den formelle åpningen. Elevene stod selv for omvisningen som hadde en imponerende høy faglig kvalitet.

Med innlevelse og kunnskap guidet de hverandre rundt fra «isme» til «isme» og forklarte de ulike retningene, tolket kjente kunstverk og kunne også introdusere egne verk og installasjoner. Publikum ble til og med invitert til å lage modernistiske dikt på direkten!