Fred og konflikter

Elevene i Politikk og menneskerettigheter spilte rollespill med innlevelse og entusiasme.

Hver enkelt «nasjon» bekler så ulike roller som utenriksminister, finansminister og statsminister. Deltagernes oppgaver blir deretter å reagere på og ta stilling til de andre nasjonenes utspill og handlinger, i tillegg til uforutsette utfordringer som presenteres underveis.

Gjennom spillets gang får elevene blant annet kjennskap til: 
- Hvordan oppstår konflikter? 
- Hvordan løses konflikter?
- Sikkerhetspolitiske virkemidler 
- Nasjonale og internasjonale organisasjoner og organers rolle i konfliktforebygging og fredsbevaring. 
- Hvordan sikkerhetspolitikk og den mer generelle utenrikspolitikken henger sammen med nasjonal politikk og nasjonale hensyn.

Her fikk klassen i praksis prøvd seg på hvordan utenrikspolitikk påvirker statene, og hvordan land avhengig av ressurser har ulike muligheter til å nå sine mål. Rollespillet var morsomt, engasjerende, lærerrikt og utfordrende!