Vant rektors kake!

Klasse 1STA var beste klasse under friluftslivdagen i høst.

Klasse 1STA gjorde det best på postene under orienteringsrunden på friluftslivdagen i september. I tillegg fikk de poeng for å være fulltallig klasse.

Beste klasse får "rektors kringle", som i år ble "rektors sjokoladekake". Elevene var  fornøyde med premien som rektor overrasket klassen med mandag 4. november.

Tillitselevene Thomas Aasen og Selma Lima-Hogsnes delte ut kaken.