Besøk hos PGS

I Geofag 2 har elevene vært på besøk hos seismikkfirmaet PGS på Lysaker.

Et kompetansemål i faget sier at elevene skal «beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes».

Elevene fikk altså erfaring med hvordan olje og gass påvises utenfor norsk sokkel.

Hos PGS fikk de blant annet en innføring om hvordan seismikkskip skyter bølger ned mot havbunnen og hvordan refleksjonene fra ulike geologiske formasjoner gir grunnlag for seismiske snitt.

Deretter fikk elevene prøve seg på tolkning av autentiske snitt av havbunnen for deretter å foreslå hvor olje og gass kan ha samlet seg.

Avslutningsvis skulle de foreslå hvor de ville bore etter petroleum på grunnlag av sine tilegnete kunnskaper i petroleumsgeologi i geofag 2. Mange av områdene elevene foreslo stemte godt overens med hvor det faktisk er funnet petroleum!

Miljøkonsekvenser av utvinning og bruk av petroleum ble ikke problematisert ved besøket, men behandles senere i geofag 2.