Språkdag i demokratiets tegn

Torsdag 26. september er den europeiske språkdagen. Fremmedspråkklassene brukte dagen til å gå i demonstrasjonstog med plakater på alle språk.

Den europeiske språkdagen har vært markert 26. september hvert år siden 2001. Fremmedspråklærerne ved Asker vgs ønsket i år å kombinere dagen med læreplanmålet "Demokrati og medborgerskap" som er et tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. 

Denne kombinasjonen kulminerte i et demonstrasjonstog med paroler og plakater både på spansk, tysk og fransk! 

På mandagen i denne uken fikk Vg2-elevene utdelt et tema de satte seg inn i og som de laget protestplakater til. I spansk var temaene blant annet den rigide abortlovgivningen i flere latinamerikanske land, Cubas restriktive holdning til sosiale medier, situasjonen i Venezuela. I tysk tok elevene opp klimakrisen med bilfrie byer, mindre kjøttspising, fly mindre, Co2-skatt, klassetur til Tyskland og leksefri skole! Franskelevene hadde også miljø i fokus. 

På selve språkdagen samlet språkgruppene seg og demonstrerte ved å gå rundt på skolen med plakatene sine. De var inne i klasserom hvor Vg1-elever hadde språkundervisning, i gangene, ute på skoleplassen og en tur innom kontorene til skolens ledelse.  Demonstrasjonstoget endte i kantinen hvor elevene kunne se hverandres plakater og spørre hva de andre demonstrerte for/mot. For her var både tysk, fransk og spansk representert! Godt gjennomført av fremmedspråkelevene på Vg2!

Tres bién! Sehr gut! Muy bien!