Geofag 2

Elevene har vært på ekskursjon i Hokksund og besøkt Isachsen pukk og grus.

I Geofag 2 har vi et kompetansemål som sier at elevene skal kunne «beskrive hvordan berggrunn og løsmasser i Norge utvinnes og utnyttes».

For å kunne se et praktisk eksempel på dette, har elevene i Geofag 2 har besøkt Isachsen pukk og grus i Hokksund utenfor Drammen. Her fikk de først en omvisning av driftsleder Tron Gevelt på uttaket i Hokksund der de fikk høre om hvordan produksjonen av pukk, sand og grus foregår for deretter å få en innføring i hva slags analysemetoder Isachsen må foreta for å kunne tilfredsstille nasjonale sand og pukkstandarder som brukes til leveranser i blant annet betong og veiindustrien.

Blant annet må sanden som Isachsen leverer til betongindustrien ha helt spesifikke kornstørrelser i riktige mengdeforhold som skal følge en nasjonal standard for at betongen skal få de riktige egenskapene som f. eks hardhet. Da må det foretas sikteprøver. Hvordan dette kan gjøres fikk elevene i Geofag 2 også vite litt om.

Alt i alt en interessant og nyttig ekskursjon for elevene og lærer Bent Alkan.