Fagdag på Dikemark sykehus

Tema for dagen var "Kunst, litteratur og psykiske lidelser" og 1IDA besøkte museet på Dikemark sykehus og Trafo kunsthall.

Onsdag 5.juni hadde 1IDA og lærer Mona i samarbeid med biblioteket, fagdag i norsk med temaet «psykisk helse, kunst og litteratur» med omvisning på Dikemark sykehus. Temaet var «Hvordan skildres psykisk sykdom i litteraturen?».

Elevene hadde dagen før lest utdrag fra Dagbok 1924-1994 til den norske lyrikeren Olav H. Hauge, der Hauge skriver om egen sykdomsperiode. Hauge var innlagt på Valen psykiatriske sykehus på 1930-tallet og ble frisk. Før omvisningen fikk klassen kjennskap til romanene En dåre fri av Beate Grimsrud og De gales hus av Karin Fossum, som begge tematiserer det å være pasient og psykisk syk. Trude Teige har skrevet krimboka Pasienten, der hun har latt seg inspirere av Dikemark sykehus og pasienten som omtalte seg selv som «Krøsus».

Wenche Norset Iversen, en oversykepleier som selv har over 40 års erfaring fra Dikemark sykehus, gav oss en interessant innføring i sykehusets historie. I 1905 åpnet sykehuset og Christiania kommunale Sindssygeasyl overførte pasienter til Asker. På det meste hadde Dikemark 800 pasienter og en viktig del av behandlingen var sysselsetting, fysisk arbeid og frisk luft. Dikemark var et selvforsynt samfunn med eget bakeri, snekkerverksted, systue, vaskeri, skomaker og børsemakeri i tillegg til gårdsbruk. Medisinsk behandling med tabletter kom i 1954 og før det var det ulike behandlingsmetoder, blant annet elektrosjokk. Norset Iversen fortalte mange anekdoter fra livet på Dikemark, diskuterte menneskers syn på psykiske lidelser og viste oss rundt på museet.

Overlege Rolf Gjessing gav pasientene mulighetene til å utøve kunstnerisk virksomhet. Det var mange kunstverk på museet i tillegg til de som nå er på kunstutstillingen «Svanene fra Lazarusdalen - norsk Outsider Art» på Trafo. Der kan man blant annet se et broderi som en pasient laget av fiskebein brodert med lakentråder. Flere kunstverk uttrykker pasientenes selvbilde. Vi avsluttet dagen med et utstillingsbesøk der elevene valgte seg et interessant verk.

I etterkant har vi lest essayet «Ingen tittel på grava» fra Samtidsruinar av Marit Eikemo, der forfatteren skriver sine refleksjoner mens hun besøker gravlunden til Valen sykehus. Elevene har skrevet egne refleksjonsnotat.

Vi håper at elevene har lært noe nytt om behandlingen psykisk sykdom før og nå og hvordan psykisk sykdom kan tematiseres i kunst og litteratur.