Ny elevrådsleder

Herman Emil er den nye elevrådslederen på skolen fra høsten av. Han har noen tanker om hva han ønsker å oppnå.

"Som elevrådsleder er det flere ting jeg ønsker å gjøre for denne skolen. Mitt største ønske og mål som elevrådsleder er først og fremst å bedre kommunikasjonen mellom elevene og lærerne. Dette ønsker jeg, fordi jeg mener at de voksne på denne skolen er helt essensielle i vårt sosiale miljø og trivsel på skolen, men også på den faglige siden.

Om elevrådet får til at elevene føler at det er enda lettere å se og snakke med lærerne på skolen, føler jeg at jeg har vært med på en viktig jobb for elevene her på Asker vgs. Jeg ønsker at skolen skal bli en så bra arena som mulig for alle elever og lærere, og dette er en av grunnene til at jeg valgte å søke som elevrådsleder.

Jeg har selv aldri sittet i et elevråd før, men tror at dette vil bli en fin og lærerik opplevelse. Som elevrådsleder ønsker jeg å være en person som både alle elever og lærere kan finne det lett å snakke til. Jeg skal gjøre mitt beste for at denne skolen skal bli så bra som mulig, og det håper jeg vi kan få til sammen."

Herman Emil Høidal Aultun, 2STD

Om elevrådet ved Asker vgs