Ungdomsbedriftene våre

Årets fem ungdomsbedrifter vil gjerne presentere seg selv og produktene sine!

I år er det fem ungdomsbedrifter hos oss. 26 elever tar faget Markedsføring og ledelse 1 med ungdomsbedrift, og er med på å utvikle sine egne konsepter til bedrifter.

Her er en presentasjon av årets ungdomsbedrifter:

Brodd-Way UB

Brodd-Way vil skape en tryggere og enklere hverdag for alle mennesker som skal begi seg ut på glatt føre om vinteren. Vårt produkt er en forbedring og modernisering av dagens brodder. Ved hjelp av en enklere "clip-on" mekanisme vil brodden feste seg til fottøyet når man tråkker ned.

Under GründerIdol på Sandvika Storsenter i oktober 2018, kom Brodd-Way UB med på topp 10 av 50 bedrifter i Asker og Bærum.

Navn Stilling Klasse
Caroline Pilgaard Nilssen Daglig leder 2STF
Ida Monsen Personalsjef 2STF
Linn-Elise Ordemann Markedssjef 2IDB
Ingrid Røneid Salgssjef 2STD
Mina Njå Produktsjef 2IDA
Hennie Thoeneie Økonomisjef 2IDA

 

Lettbeint UB

Lettbeint har utviklet en krykkeerstatter som skal gjøre hverdagen enklere for mennesker som har en skade fra kneet og ned. Siden hendene er frie, er dette et innovativt og nytt produkt.

Bedriften vant Gründeridol 2018 for Asker og Bærum, noe som var veldig morsomt og motiverende for ungdomsbedriften. Under Åpen kveld på skolen 17. januar, fikk Petra Elisa Dahl prisen for beste selger.

Navn Stilling Klasse
Malin Henningsen Daglig leder 2STB
Petra Elise Dahl Produktsjef 2STD
Sofie Frantzen Markedssjef 2STD
Christine Øiestad Salgssjef 2STB
Amalie Hov Personalsjef 2STA
Tora Gundhus Økonomisjef 2STD

mikroFRI UB

MikroFRI UB er en ungdomsbedrift som skal merke varer som er fri for mikroplast. Mange produkter, som for eksempel kosmetikk og treningsklær, er tilsatt mikroplast for å oppnå visse egenskaper. Når disse produktene blir vasket eller skylt ut i vasken, så slippes det ut en liten konsentrasjon mikroplast til omgivelsene. Målet er å minske mikroplast-innholdet i havene og skape en bedre framtid for oss selv og våre etterfølgere. Vi vil gjøre det enkelt for forbrukeren å være miljøvennlig ved å synlig merke produkter fri for mikroplast.

MikroFRI vant 1. plass for beste IA-plan, og de fikk også prisen for beste produkt under Åpen kveld på skolen 17. januar.

Navn Stilling Klasse
Ingvild Farstad-Steine   Daglig leder 3STC
Lisa Hanevold  Personalsjef 3STB
Ane Solbakken-Melleby   Økonomisjef  3STB
Kristoffer Krogh Wetterhus  Markedssjef  3STC
Michelle Lous  Salgssjef 3STC

 

MinLæring UB 

Vi har opplevd at det kan være mange tilfeller man er fraværende fra skoletimer. Dette kan for eksempel være hvis man har vært syk og derfor ikke har muligheten til å være på skolen. Vi har en ide som skal revolusjonere skolehverdagen til ungdommer og barn i dag. Vi har kommet med en ide som skal gjøre det lettere for elever å lære mer og lære på en mer effektiv måte.

Vår ide er MinLæring. og forretningsideen vår er at vi skal gjøre skolehverdagen enklere for barn og ungdom, ved å tilby en tjeneste som tar opp forelesningene til lærerne. Dette skal gjøres på en enkel måte til en fornuftig pris.

MinLæring går ut på at det skal bli lettere for elever å øve til prøver, gjøre lekser eller ta igjen timer som man har gått glipp av, dette kan for eksempel være hvis man har vært syk. Vi skal lage en tjeneste som tar opp forelesningen til læreren i timen. Videre skal dette opptaket legges ut på en plattform som bare elever og lærer har tilgang til. På denne måten blir skoledagen lettere for elever å ta igjen timer og ha muligheten til å gå tilbake i opptaket for å høre enkelte ordforklaringer man ellers ikke får med seg.

En annen ting som er veldig viktig for oss er at dette et hjelpemiddel for de som har lærevansker, konsentrasjonsproblemer eller liknende. De kan da gå inn på appen å høre på det læreren sa, så mange ganger de vil. Med MinLæring kan elevene høre på forelesningen alene, med venner eller med foreldre. Og alle kan hjelpe hverandre. I tillegg blir det lettere som forelder og holde seg oppdatert på hva deres barn har vært gjennom på skolen. 

MinLæring UB vant prisen for beste ungdomsbedrift under Åpen dag!

Navn Stilling Klasse
Henrik Staveli  Daglig leder 2STB
Felipe de Alencar  Økonomisjef 2STE
Erik Peder Aas  Personalsjef 2STB
Noah Stenberg  Markedsføringssjef 2STF

 

Treningsvenn UB  

Treningsvenn UB er en app hvor du kan motivere og kommunisere med dine treningspartnere lettere. Vi hjelper med å koordinere dine med venner eller andre så du aldri trenger å trene alene igjen.

Under GründerIdol på Sandvika Storsenter i oktober 2018, kom Treningsvenn UB med på topp 10 av 50 bedrifter i Asker og Bærum. Konseptet til denne ungdomsbedriften fikk også hederlig omtale under Åpen dag.

Navn Stilling Klasse
Vegard Solmyr Daglig leder 2STE
Hibo Abdirizak Abdi Personalsjef 2STE
Kasper Østensen Markedssjef 2STB
Tim Lindjeijer Produktsjef 2STB
Andreas Gjessing Økonomisjef 2STB