Hva er modernisme?

Det vet 3STF! Torsdag 12.desember arrangerte klassen og norsklærer vernissasje med temaet «Modernismens ismer».

På fagdagen i norsk dagen i forveien fikk makkergruppene ansvaret for hver sin retning innenfor modernismen. Gruppene satte seg deretter inn i sin «isme», de lagde plakater, fant eksempler på kunstnere og kunstverk innenfor retningen og de produserte også sin egne kunstverk.

Etter en offisiell åpning med sprudlende drikke og fingermat guidet elevene hverandre rundt i utstillingens tre ulike rom. Her kunne man blant annet lære om impresjonisme, kubisme, symbolisme, absurdisme, dadaisme og funksjonalisme.

Store navn som Munch, Monet og  Picasso er bare noen av kunstnerne som ble presentert. Guidene imponerte med både fagkunnskap og stort engasjement, sier en svært fornøyd faglærer Kathrine.