Språksprang

Tirsdag 11. desember fikk fremmedspråkelevene anledning til å øve litt ekstra før heldagsprøven.

Arrangementet hadde språkavdelingen kalt Språksprang.  Ca. 90 Vg2-elever med fagene fransk, tysk og spansk meldte seg på kurs i ordstilling, verbbøying, setningsanalyse, kultur og samfunn mm.

Intensivtrening er et ledd i å bevisstgjøre elevene på viktige grammatiske emner som vektlegges i vurderingen av fremmedspråkbesvarelser. Språklærerne ser ofte at små endringer og bevisstgjøringer fra elevens side kan gjøre en stor forskjell i tekstene de skriver.

Språkspranget varte fra kl. 14-16. I forkant var det pølseservering og på slutten av økten ble det trekning av tre fruktkurver.

Språksprang var et vellykket arrangement som vi håper gjør at elevene er ekstra godt forberedt til fremmedspråktentamen fredag 14. desember.