Fotografering av nye elever

Portrettbilder av alle Vg1 elever + evt nye elever på Vg2 og Vg3