Heldagsprøve på skolen Fysikk 2, fellesfag Vg3 og breddeidrett Vg2 på skolen

Vg2
Breddeidrett Vg 2 UTE

Vg3:
Fellesfag på skolen
Heldagsprøve Fysikk 2