Heldagsprøver/fagdager på skolen (se mer info)

Vg1
Aktivitetslære 1 IDA og 1 IDB - UTE før lunsj

Vg2
Treningslære 2IDA og 2IDB etter lunsj
Biologi 1 (Nina H.) på ekskursjon
Kjemi 1 (Cecilie H.)
Fagdag IT1 (Erling N.)

Vg3
Heldagsprøver Samfunnsfaglig engelsk og Geofag 2
Idrett og samfunn 3IDA og 3IDB etter lunsj
Fagdag S2 (Elisabeth V.)
Fagdag R2 (Kristine S.)
Fagdag Fysikk 2 (Henning M.)