Heldagsprøver Internasjonal engelsk, Treningslære 1+2, IT2, Biologi 2, PoMe