Heldagsprøver på skolen (se mer info)

Vg1: Fagdag i matematikk, møter på skolen etter timeplanen.

Vg2: Heldagsprøve int. engelsk + labfag i D-blokk Fysikk 1-MYHHE

Vg3: Heldagsprøve PoMe + labfag i D-blokk Kjemi2-NYGAARD, Biologi2-HAMRE