Vg1 på skolen, heldagsprøver og undervisning Vg3 på skolen (se mer info)

Vg1:
Alle klasser skal ha undervisning på skolen, hele eller deler av dagen. Se VIS og informasjon fra faglærere.

Vg3:
Heldagsprøve Kjemi 2 + Treningslære 2
S2-undervisning 1.økt og R2 i 2.økt - Elisabeth V
Sosialøkonomi 2 med Stian B. - Vurdering