Heldagsprøve matematikk 1T/1P, Treningslære 1+2, Internasjonal engelsk, Informasjonsteknologi 2