Skolestart

Nye og gamle elever ønskes velkommen i gymsalen!

Vg1 og TPO: starter kl. 09.00
Vg2 starter kl. 10.00
Vg3 starter kl. 11.00