Heldagsprøver Internasjonal engelsk, Treningslære 1+2, Fysikk 2