Internasjonal dag

I år vil det bli arrangert Internasjonal fagdag på FN-dagen 24.oktober. Det vil være faglige aktiviteter på skolen og mulighet til å delta på Askerkonferansen i rådhuset.

I år arrangerer vi internasjonal fagdag på FN-dagen 24. oktober. Dagen skal fylles av faglige aktiviteter i programfag og fellesfag med fokus på internasjonale problemstillinger.

Askerkonferansen i Asker rådhus er en av mange mulige aktiviteter som man kan delta på denne dagen. I tillegg vil elevrådet ha aktiviteter i skolebygget for å forberede elevene på innsamlingsaksjonen som elevrådet hvert år arrangerer i samarbeid med Kirkens Nødhjelp

Internasjonal dag arrangeres på Asker hvert år i oktober. Det er skolens elevråd som er ansvarlig for aktivitetene, og dagen er "forløperen" til innsamlingsdagen hvor elevene skal jobbe og tjene penger til det prosjektet som skolen støtter. I 2016  samlet elevene inn ca. 230.000 kroner. Vi har siden 2004 samarbeidet med Kirkens Nødhjelp om forskjellige prosjekter i Malawi, Zambia og fra 2014 - Etiopia.

Programmet på Internasjonal dag er mangfoldig; det er film og foredrag, aktiviteter i klasserom med "internasjonal vri" og servering av spennende mat i kantinen med hjelp fra våre utvekslingselever. Dette er en annerledes skoledag som både elever og ansatte setter stor pris på!

Høsten 2016 var elevene Josefine og Natalie og lærer Anne-Karine i Etiopia. De fikk selv se at pengene som blir samlet inn av Askerelever gjør en forskjell. Les Josefines reisebrev her.