Idrettsfag Vg1 (kopi)

Som valgfritt programfag fra idrettsfag kan elevene i Vg1 velge mellom Bredde- eller Toppidrett.

Valgfrie programfag Vg1 (5 timer):

Breddeidrett:
Her vil det legges til rette for ferdighetsutvikling i flere idretter, generell basistrening og egentrening.

  • ferdighetsutvikling
  • systematisk trening
  • testing
  • spesiell treningsplanlegging
  • basistrening
  • egentrening


Toppidrett:
Her vil treningen bli rettet mot en spesialidrett; fotball, basketball, svømming, kampsport, utholdenhetsidretter. Andre idretter etter avtale.

Samarbeidsavtaler toppidrett:
Skolen har, ved siden av det ordinære toppidrettstilbudet, formelle samarbeidsavtaler med Asker Fotball Herrer og Asker Aliens Basketball. Samarbeidet tar sikte på å gi elevene et godt skoletilbud hvor både den idretts- og skolerelaterte delen blir ivaretatt på en best mulig måte.

Vi gir inntil 10 fotballspillere og basketballspillere hvert år et tilbud innen faget Toppidrett på utdanningsprogram idrettsfag. Asker Fotball og Asker Aliens basketball bidrar med trenerkrefter i tillegg til skolens lærere.

Tilbudet gis primært til elever som velger utdanningsprogram for idrettsfag med program Toppidrett. Tilbudet åpnes også for elever fra studiespesialiserende som velger programfaget Toppidrett i Vg2/3.

Søknadsskjemaer:

                        
          Fotball                                  Basket

 

Toppidrett fotball, jenter
Asker vgs ønsker også å kunne tilby fotball toppidrett til jenter. For å få til dette, er vi avhengige av at et tilstrekkelig antall jenter velger dette faget slik at vi kan etablere en treningsgruppe bestående av 15–20 spillere. Ved skolen har vi flere lærere som innehar en meget god fotballfaglig kompetanse.


Faget vil være mulig å velge for alle tre årganger (Vg1, Vg2 og Vg3) for elever på utdanningsprogram for idrettsfag, mens elever på studiespesialiserende kan ha dette i Vg2 og Vg3. Skulle det vise seg at det blir for få interesserte vil du som har satt opp dette faget, kunne bytte til et annet programfag innen samme blokk. For eksempel til fagene Friluftsliv, Breddeidrett eller evt. fag fra studiespesialiserende utdanningsprogram.

 

fotball og breakdans 015Basket 010