Visjon og verdier

Vår visjon er "Sammen skaper vi kompetanse for fremtiden"

Dette vil vi gjøre ved å fokusere på:

  • Miljø - inkluderende læringsmiljø og bærekraftig utvikling
  • Mestring - faglig og sosialt
  • Muligheter - for å nå dine mål