Mobbing og trakassering

Asker videregående skole skal være en skole som fremmer helse, trivsel og læring. Vi har nulltoleranse mot mobbing.

Vi har nulltoleranse mot alle former for krenkende ord og handlinger som vold, trakassering, diskriminering og rasisme.Skolens handlingsplan mot mobbing er laget i samarbeid med elevrådet.

Elev- og lærlingombudet i Akershus fylkeskommune kan kontaktes om saker som har med skolehverdagen å gjøre. Ombudet kan ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler.