Skolens ledelse

Cathrine Kittilsen Zandjani. Rektor
Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder.
Hun har ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Rolf Arve Haugstvedt. Assisterende rektor
Er rektors stedfortreder. Han har ansvar for eksamen.
Kontaktperson for universitetsskoleprosjektet og har ansvar for skolens arbeid med praksisstudenter. Han er også leder for realfagsseksjonen.

Inger-Grethe Solstad. Studieleder
Har ansvar for skolens fagtilbud, elevenes fagvalg og timeplanen.
Er leder for avdeling for elevtjenester.

Anne-Karine Knutsen.  Avdelingsleder for språk og økonomifag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Er skolens internasjonaliseringsansvarlig.

Henning Øde. Avdelingsleder for idrettsfag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Arbeider med skolemiljøtiltak og har ansvar for å følge opp elevrådet og russen.

Ina Mørck. Administrativ leder
Har ansvar for skolens økonomi og personaladministrasjon.

Kontaktpersoner

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244

Inger-Grethe Solstad

Studieleder

E-post Inger-Grethe.Solstad@asker.vgs.no

Tlf: 66907246

Anne-Karine Knutsen

Avdelingsleder språk / økonomi

E-post anne-karine.knutsen@asker.vgs.no

Tlf: 66907249

028492

Henning Øde

Avdelingsleder Idrettsfag

E-post henning.ode@asker.vgs.no

Tlf: 66907273

218191

Ina Mørck

Administrativ Leder

E-post ina.morck@asker.vgs.no

Tlf: 66907247