Skolens ledelse

Cathrine Kittilsen Zandjani. Rektor
Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder.
Hun har ansvar for at skolen drives i tråd med gjeldende lov og regelverk.

Erling Nereng. Assisterende rektor
Er rektors stedfortreder. Han har ansvar for eksamen.
Kontaktperson for universitetsskoleprosjektet og har ansvar for skolens arbeid med praksisstudenter. 

Inger-Grethe Solstad. Studieleder
Har ansvar for skolens fagtilbud, elevenes fagvalg og timeplanen.
Er leder for avdeling for elevtjenester.

Hans Lie Helset. Avdelingsleder for realfag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen. 

Anne-Karine Knutsen.  Avdelingsleder for språk og økonomifag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Er skolens internasjonaliseringsansvarlig.

Stian Arneberg Krossen. Avdelingsleder for idrettsfag
Har ansvar for det faglig-pedagogiske arbeidet på avdelingen.
Arbeider med skolemiljøtiltak og har ansvar for å følge opp elevrådet og russen.

Ina Mørck. Administrativ leder
Har ansvar for skolens økonomi og personaladministrasjon.

Kontaktpersoner

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244

Erling Nereng

Assisterende rektor

E-post Erling.Nereng@asker.vgs.no

Tlf: 66907245

Inger-Grethe Solstad

Studieleder

E-post Inger-Grethe.Solstad@asker.vgs.no

Tlf: 66907246

Hans Lie Helseth

Avdelingsleder realfag

E-post hans.lie.helseth@asker.vgs.no

Tlf: 66907274

Anne-Karine Knutsen

Avdelingsleder språk / økonomi

E-post anne-karine.knutsen@asker.vgs.no

Tlf: 66907249

218191

Ina Mørck

Administrativ Leder

E-post Ina.Morck@asker.vgs.no

Tlf: 66907247

318491

Stian Arneberg Krossen

Avdelingsleder idrettsfag (vikariat)

E-post Stian.Arneberg.Krossen@asker.vgs.no

Tlf: 66907251