Ledige stillinger

Stilling Søknadsfrist Stillingsprosent
Karriereveileder/rådgiver/lærer 26.03.2017 100%
Lærer i matematikk og fysikk 26.03.2017 50%
Lærer i rettslære og engelsk 26.03.2017 50%
Lærer i norsk, samfunnsfag og historie 26.03.2017 100%
Lærer i norsk og fransk 26.03.2017 50%
Lærer i matematikk 26.03.2017 80%