Åpen dag

I januar arrangerer vi åpen dag for alle elever på 9. trinn.

Her kan dere lese om fjorårets Åpen dag

Det kommer mer informasjon om datoer og invitasjon i starten av januar 2019.