PC-/Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram
  • Datamaskinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen It's learning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Våre utdanningsprogram krever ingen spesiell programvare. Tabellen under viser hva slags datamaskin du bør ha dersom du ønsker å kjøpe en annen datamaskin enn de kjøpt via fylkeskommunen.

Fylkeskommunen subsidierer fem ulike modeller: 

• Standard-PC
• Kraftig PC og hybrid-PC
• To Mac-modeller

For den rimeligste PC-en som er standard-PC-en, betaler du et beløp tilsvarende utstyrsstipendet (laveste sats) i tre år. Dette er i tråd med gratisprinsippet for videregående opplæring

Du kan lese mer om PC-ordningen på fylkeskommunens nettsider.

 

 

 

Kontaktperson

416247

Liv M. Helgheim Slemdal

IKT-ansvarlig

E-post liv.slemdal@asker.vgs.no

Tlf: 66907271 / 90785922