Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal gi råd til skolen i saker som angår det fysiske eller psykososiale skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget består av representanter for elevene, skolens ansatte, skolens ledelse og skoleeier(fylkeskommunen). Elevene skal alltid være i flertall i skolemiljøutvalget.

I skolemiljøutvalget sitter følgende personer:

For ledelsen:
Cathrine K. Zandjani, rektor
Henning Øde, elevkontakt.

For elevene:
Natalie Creed
Trym Stenberg
Henriette Oudmayer Simensen
Andre Halseide

Vara: Ingrid Fevang

Kontaktperson

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244