Skolemiljøutvalg

I Skolemiljøutvalget sitter følgende personer:

For ledelsen:
Cathrine K. Zandjani, rektor
Henning Øde, elevkontakt.

For elevene:
Natalie Creed
Trym Stenberg
Henriette Oudmayer Simensen
Andre Halseide

Vara: Ingrid Fevang

Kontaktperson

Cathrine Kittilsen Zandjani

Rektor

E-post Cathrine.Kittilsen.Zandjani@asker.vgs.no

Tlf: 66907244