Tillatte hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler vil variere for de ulike fagområdene. Det vil bli opplyst om dette i forkant av eksamen.

Kontroll av hjelpemidler

Eksamensvakter, eller den rektor utpeker, skal ha kompetanse til å kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.