Rutiner ved klaging

Hurtigklagefrist for å få klagen behandlet slik at eventuell endring av karakter blir med på samordnet opptak er 14. juni.

 

Hurtigklagefrist for å få klagen behandlet slik at eventuell endring av karakter blir med på samordnet opptak er 14. juni. 

Hurtigklagefrist for skriftlig eksamen er 25. juni kl. 12.00.

Klager på skriftlig eksamen gjøres elektronisk i dette skjemaet. Du behøver ikke begrunne klagen men vi gjør oppmerksom på at du også kan få en lavere karakter etter klagebehandlingen.

Alle andre klager skal leveres skriftlig og undertegnet til post@asker.vgs.no. På lenken nedenfor finner du frister, informasjon og skjemaer om hvordan du kan klage på øvrige karakterer.

Klage på karakter - Akershus fylkeskommune