Rutiner ved klaging

Hurtigklagefrist for å få klagen behandlet slik at eventuell endring av karakter blir med på samordnet opptak er 15. juni.

På lenken nedenfor finner du skjemaer og informasjon om hvordan du kan klage på standpunkt- og eksamenskarakterer. Alle typer klager skal sendes til post@asker.vgs.no.

Klage på karakter - Akershus fylkeskommune