Språksprang

Velkommen til Språksprang for alle Vg2-elever tirsdag 11. desember!

 

Språksprang skal bevisstgjøre elevene på viktige grammatiske emner som vektlegges i vurderingen av fremmedspråkbesvarelser – vi ser ofte at små endringer og bevisstgjøringer fra elevens side kan gjøre et stort sprang i tekstene de skriver.

Velkommen til SPRÅKSPRANG 11. desember kl. 14:00 – 16:00

  • Fransk:          Rom 205, 222 og 306
  • Tysk:              Rom 202, 203 og 204
  • Spansk:         Rom 302, 303, 304 og 305

Dere melder dere på via fagsiden deres – snakk med din faglærer.

  • kl. 15:00 serveres det pølser på rom 314
  • kl. 16:00 er det loddtrekning av tre fruktkurver (gratis lodd) på rom 314

 Velkommen!

 

 

Kontaktperson

Anne-Karine Knutsen

Avdelingsleder språk / økonomi

E-post anne-karine.knutsen@asker.vgs.no

Tlf: 66907249