Elevsamtaler

I mars er det tid for elevsamtaler og denne gangen dreier elevsamtalen seg om livshjulet.

I mars er det tid for elevsamtaler og denne gangen dreier elevsamtalen seg om livshjulet.

  • Du skal vurdere selv de forskjellige områdene i ditt liv som kan ha en påvirkning på skolearbeidet.
  • Snakk med kontaktlærer om hva som løfter og motiverer og hva som kanskje er utfordrende.
  • Er det endringer du selv kan gjøre for å forbedre din hverdag / livssituasjon?

Vi minner også om at elevhelsetjenesten er åpen for den som trenger en samtale.

Trenger du en samtale med helsesykepleier eller skolepsykolog? Send en melding til Tone-Lise Jakobsen på it’s learning.

Oppfølging av egenvurderingssamtalen og livshjul
I høst hadde elevsamtalen fokus på elevens egenvurdering, og alle satte seg faglige med styrker og områder man ville bli bedre på og jobbe mer med.

Nå er tiden igjen kommet for elevsamtaler og i vårens samtaler vil vi se hvordan det er gått med målene fra i høst. I tillegg vil vi snakke om det som påvirker skolearbeidet ellers i livet. Vi kaller dette livshjulsamtalen.

Mål med livshjulet for eleven:

  • Vurdere selv de forskjellige områdene i livet som kan ha en påvirkning på skolearbeidet.
  • Snakke med kontaktlærer om hva som løfter og motiverer og hva som kanskje er utfordrende.
  • Målet med samtalen for kontaktlærer er å følge opp eleven (det hele mennesket/ livsmestring) og hjelpe eleven enten til å hjelpe seg selv eller henvise til elevtjeneste/ helsetjeneste.
  • Finne ut om det er endringer som kan være aktuelle å gjøre for å forbedre hverdagen / livssituasjonen

Skravering livshjulet for eleven:
Eleven forbereder seg ved å sette et tall fra 1-10 for de ulike sidene ved livet etter hvor tilfreds man er med de ulike områdene.

1 – svært utilfreds

10 – svært tilfreds

Målet er å sette noen konkrete mål for noe det kan være lurt og ønskelig å endre.

Hjelpespørsmål for elevene til skravering av de ulike sektorene:
Skole / lekser:
Trives du på skolen? Føler du at du lærer og utvikler deg som du ønsker? Får du gjort så mye lekser som du ønsker? Har du god balanse mellom skole og fritid?

Søvn:
Får du nok søvn og er utvilt på morgenen? Våkner du i løpet av natten?

Alenetid:
Er du fornøyd med tiden du har til deg selv? Hva tenker du om hvordan du bruker tiden på sosiale medier? Hva tenker du om tiden du bruker på mobilfrie aktiviteter?

Trening / helse:
Er du fornøyd med din fysiske form? Holder du deg i form på den måten du ønsker? Spiser du så sunt som du ønsker? Har du noen konkrete mål relatert til form eller helse?

Engasjement / empati:
Bidrar du til verden og menneskene rundt deg? Tenker du at du har et samfunnsansvar for at de menneskene du omgir deg med har det bra? Er du fornøyd med ditt bidrag?

Familie/ venner:
Hvem er din nærmeste familie og venner? Har du den kontakten du ønsker med disse? Hvor fornøyd er du med forholdet ditt til de ulike menneskene? Får du brukt nok tid på de forholdene som er viktigst for deg?

Sosialt liv/ fritidsinteresser:
Får du brukt den tiden du ønsker på venner og fritidsinteresser? Hva er det du liker å holde på med? Hva synes du er moro, hva gir deg påfyll og gode opplevelser? Er det noe du gjerne ville brukt mer tid på?

Jobb:
Hvis du har jobb, liker du jobben din? Hvis du ikke har jobb, ønsker du det? Blir den jobben du gjør verdsatt? Jobber du så mye eller lite som du ønsker, har du balanse mellom jobb / skole / fritid?