Kort, men godt om skolen...

Du som har lyst til å starte på Asker vgs til høsten, kan lese og laste ned ny brosjyre her!

Asker vgs brosjyre 2018-19