Informasjon om skolestart

Velkommen til nye elever på Vg1 og Vg2/Vg3!