Ny elev på Asker

Vi gleder oss alltid til å ta i mot nye Vg1-elever på Asker vgs. Vi forbereder oss godt og har et eget skolestartprogram. Les mer!

Skolestartprogrammet består av fadderordning, innføring i IKT, bibliotekopplæring, makkerskap som en del av programmet. I tillegg gjennomfører kontaktlærer en tur med hele klassen og oppstartsamtaler med alle elever i skolestartprogrammet.

Skolestartprogram

Fadderordning

Vg1-makkergruppene får tildelt en fadder som følger dem opp de to første ukene av skoleåret. Målet med fadderskapet er å bidra til at de nye elevene blir kjente og trygge på skolen.Det vil bli varierte sosiale aktiviteter som rebusløp og fadderlunsj i tillegg til opplæring i it’s learning og nyttige IKT-verktøy. 

Vi ønsker lykke til til både faddere og nye elever!

Makkerskap

Asker vgs bruker VIP-makkerskap i arbeidet for å skape et inkluderende og godt læringsmiljø for alle. VIP står for Veiledning I Psykisk helse. Programmet er en del av arbeidet med psykisk helse på skolen. VIP-makkerskap går ut på å organisere elevene i makkergrupper som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart. Alle elever får en makker, og hvert makkerpar er i en makkergruppe bestående av 4 eller 5 elever. Makkerskap er inndelt tifeldig slik at dere skal lære hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Etter elevrådets ønske har vi også makkergrupper i valgfag.

Forsert løp

Hvis du allerede har tatt matematikk eller engelsk på videregående skole og er inne i et forsert løp, må du sende en e-post til inger-grethe.solstad@asker.vgs.no så snart du har fått bekreftet at du har kommet inn på Asker. Da kan vi sette deg opp i riktige grupper slik at du kan fortsette forseringen av fag.