Skolens kontaktopplysninger gjennom sommerferieukene

Tlf.907 65 623 post@asker.vgs.no Vakt i uke 27-31 følger opp og besvarer henvendelser fra elever, privatister, foresatte, opptaksinstitusjoner, Samordna Opptak, mm