Bokprosjekt

Selvvalgte bøker presenteres for hverandre i klasse 1STE.

Klasse 1STE har siden februar holdt på med et bokprosjekt. Bibliotekarene hadde først en bokprat for elevene som deretter valgte bok som skulle presenteres for klassen.

Noen har valgt en tradisjonell presentasjon der de gir varierte grunner til hvorfor de vil anbefale eller ikke anbefale boka. De går også i dybden på et selvvalgt tema (for eksempel personkarakteristikken). Andre har valgt en mer kreativ presentasjon med blant annet presentasjon av en spilliste fra Spotify eller "skattekiste" som hvedpersonen i boka ville ha likt.

Elevene begrunner valget av låter og gjenstander ved å vise kjennskap til romanen som helhet. Deler av klassen er publikum på biblioteket og elevene kan få tips av hverandre.