Valg av programfag

Hvordan trives elevene med valgene sine?

I Vg2 og Vg3 velger elevene over halvparten av timene selv. Det gir elevene mulighet til å bestemme mye av innholdet i skoledagen sin, og samtidig sjansen til å fordype seg i fag og temaer som grunnlag for videre studier og yrkesvalg.

Asker har et stort utvalg av programfag som elevene kan velge fra. Vi har spurt noen av elevene om de er fornøyde med valget sitt.  

Biologi 1
Jeg går på idrettslinjen, men ville gjerne ha et realfag. Biologi virket interessant, det å lære om dyr og planter var mer fristende enn formler. Det er også en fordel at en får realfagspoeng. Jeg vet ikke helt hva jeg skal velge etter videregående, men mulig juss – eller fysioterapi. I biologi er det interessant med forsøk og dissekering av dyr. Vi har prøvd oss på griselunger og nyrer og nå, rådyr. Vi har også vært på ekskursjon til Universitetet i Oslo hvor vi først fikk et foredrag og deretter gjorde forsøk med HIV og aids. Det var en veldig interessant tur. Jeg trives kjempegodt, både med klassen min og i miljøet generelt. Det er lov å være seg selv og lett å få venner.
Mari, 2IFA

Jeg likte naturfag godt fra ungdomsskolen og tenkte at biologi var i samme gate. Jeg går også på idrettslinjen og ønsket å ta et realfag. Biologi er praktisk og det er mer action her enn i andre fag! Det meste er interessant i dette faget, ikke minst å dissekere dyr. Ekskursjonen til UiO synes jeg også var veldig bra. Og dessuten er Nina en kjempeflink lærer. Ellers trives jeg veldig bra. Valgte Asker på grunn av idrettslinjen og fordi mange kompiser ville gå her. Vi har et kjempebra miljø i klassen og på skolen ellers. At omgivelsene ikke er så moderne betyr ingenting, miljøet er viktigst. Turene som vi har på idrettsfag har også mye å si for trivselen.
Tobias , 2IFA

Internasjonal engelsk
Jeg valgte internasjonal engelsk fordi jeg vet dette er et fag som er relevant uansett hva jeg bestemmer meg for å jobbe med eller drive med i framtiden. Ikke bare er engelsk som språk viktig å kunne, men også det vi lærer innen faget er kjempesentralt for livet videre. For eksempel lærer vi å skrive CV, jobbsøknader, vi lærer om hvordan det er å studere i utlandet, og ikke minst lærer vi om viktige samfunnsutfordringer. Faget er ikke bare teoretisk, vi gjør mye praktisk også. Vi vært på turer til Oslo hvor vi har besøkt museer, vi har sett utallige filmer knyttet til faget, fått besøk av forskjellige og hatt praktiske oppgaver som konferanser osv. Så hvis du er ute etter et fag som både er spennende og gøy nå, samtidig som det er relevant for framtiden din, anbefaler jeg virkelig internasjonal engelsk.
Ina, 2STF

Jeg valgte internasjonal engelsk fordi jeg skal studere IT i England og trenger å lære mest mulig. Jeg synes det er et interessant og bra fag, med mye rom for diskusjon.
Olav, 2STD

Samfunnsfaglig matematikk
Vi valgte S-matte for å få fordypning og holde studiemulighetene åpne. Vi liker S-matte fordi det er mulig å knytte pensum til hverdagen siden mye av det vi lærer er praktisk orienter, f.eks. om personlig økonomi som lån og renter.

Vi har også om sannsynlighetsregning, hvor sannsynlig er det at ulike ting skjer, som å kjøre på rødt og grønt lys. Vi er fornøyde med fagvalget og vi trives med Robin som lærer!
Sophie, Åse, Solveig, Pernille, Isabelle, Vg3

Friluftsliv
Da vi skulle velge programfag, virket friluftsliv veldig fristende fordi det gav meg muligheten til å kombinere fritidsinteresser med skole. I en ellers hektisk skoledag er faget et fint avbrekk fra alt det teoretiske. I faget friluftsliv får man vært med på mange nye og spennende aktiviteter hvor en får utfordret seg selv og testet egne grenser. Gjennom flere turer er klassen blitt godt kjent, vi har fått et godt miljø og når vi er ute det så og si alltid god stemning. Det gode samholdet på tur er noe jeg virkelig liker med dette faget.

Som lærer bidrar også Dag til den gode stemninga i gruppa. Samtidig som han har utrolig mye kunnskap innenfor faget, og finner stadig nye måter å utfordre oss på. Friluftsliv er det faget som på mange måter ikke føles som skole, og for alle som liker å være ute eller prøve noe nytt vil jeg absolutt anbefale det!
Ingeborg, 3STB

Samfunnsøkonomi 1
Jeg valgte dette faget fordi jeg var nysgjerrig på hva som bestemmer arbeidsledigheten, boligprisene og ikke minst pengepolitikken. Samfunnsøkonomi er generelt ett veldig spennende fag der vi får kunnskap om økonomiske utfordringer i samfunnet og hvordan vi kan løse dem på best mulig måte. Jeg skal studere siviløkonom i Bergen, og samfunnsøkonomi er dermed ett sentralt fag.

Jeg er veldig fornøyd med å ha Stian som lærer. Han er flink til å holde klassen engasjert. Tidligere i år brukte vi fagdagen vår på å besøke sentralbanken i Oslo. Da fikk vi bruke vår økonomisk kunnskap i praksis gjennom ett spill som kalles "Sett Renta".
Halvard, 2STA

Geofag 2
Jeg valgte geofag fordi jeg synes det virket som et spennende fag hvor man lærer om jordens sammensetning og dannelse og også fordi faget inneholder turer og ekskursjoner som gjør at læringsprosessen blir annerledes enn andre realfag. Det jeg liker best med geofag, er hvor god forståelse man får for landskap og dannelsesprosesser og at man dermed skjønner mer om historien bak. Geofag er heller ikke like tungt som de andre realfagene, det er mindre pugging siden teorien er logisk og lite innviklet. Jeg har ikke tenkt å studere geofag videre, men tenker at uansett så er faget nyttig og ikke minst, givende.

Læreren vår, Fredrik, er en veldig engasjert lærer med stor interesse for faget. Han formidler faget på en måte som får selv den største rebellen til å sitte og høre på i undring og fascinasjon. Han er forståelsesfull i forhold til både formidling og vurdering. Fredrik er rett og slett en lærer som det skal godt gjøres ikke å like!
Håvard, 3STC

Jeg valgte geofag 2 av flere grunner, men mest på grunn av fagets dagsaktualitet. Det er interessant å få innblikk i vår største industri, olje og klimaprosessene globalt og lokalt. Jeg liker den store variasjonen i arbeidsmetoder. Det er mye gruppearbeid, men også tilstrekkelig med individuelt arbeid. Vi analyser og begrunner, men får synse og forestille også, ingenting er nødvendigvis feil. Politisk gir geofag meg bedre forståelse for dagsaktuelle saker, samtidig som jeg også får innblikk og erfaring med vitenskapelig metode og tolkning av forskningsresultater.

Fredrik, læreren vår, er en av de mange skattene i lærerstaben på skolen her. Med sin utrolig gode og milde tone får han alle til å føle seg tilpass og alle morgendagens bekymringer forsvinner. Likevel er han veldig flink til å motivere våre små grå til å jobbe! Nesten hver time opplever vi fascinasjon og undring og vi blir utfordret til å se omverdenen med nye øyne.
Carl Martin, 3STE

Psykologi
Jeg valgte psykologi fordi jeg hadde lyst til å vite mer om hvordan hjernen fungerer, hvordan vi/den utvikler seg og hvordan vi tenker. I psykologi 1 lærer vi gjennom ulike teorier og psykologiske perspektiver mye om menneskets atferd, hvordan vi lærer og hvordan vi utvikler oss. Noe av det jeg synes er mest spennende med psykologi er å forstå hvorfor noe er som det er. Jeg tenker også at psykologi er et fag alle kan ha bruk for uansett hva man vil bli. 

Lærer Anna er flink til å bruke fagdagene til alternativt opplegg vi ikke rekker i de vanlige timene som f.eks. film eller undersøkelser. Ellers jobber vi både alene og en del i grupper med ulike oppgaver og caser.
Astrid, 2STD

Politikk og menneskerettigheter
Jeg valgte politikk og menneskerettigheter fordi det virket som et interessant og lærerikt fag som jeg kommer til å ta med meg videre i studiene. Spesielt interessert er jeg i menneskerettigheter og den internasjonale arenaen, og jeg ønsker å fordype meg innenfor dette gjennom jusstudiet. Ellers er faget veldig dagsaktuelt og vi setter oss gjerne inn i dybden på saker og konflikter.

I høst hadde vi politikkdelen av faget sammen med Ingvild, mens nå har vi gått videre til det internasjonale systemet og menneskerettigheter sammen med Ida. Ofte starter vi timene ved å ta opp nyhetssaker og læreren er flink til å inkludere klassen både gruppevis og i plenum. Det er dermed lett å engasjere seg i timene og diskutere fritt om fascinerende saker og teorier.
Sheher, 3STF