Forskjøvet skolestart utsettes

Fylkesutvalget i AFK vedtok 16.04.18 at det likevel ikke blir forskjøvet skolestart ved Asker vgs skoleåret 2018-19

Vedtak: Akershus fylkeskommune tar initiativ overfor sentrale utdanningsmyndigheter for å sondere muligheten for et samarbeid om forskjøvet skolestart.

Forsøket bør involvere forskere, og en mer omfattende plan helt fra start, enn det Akershus fylkeskommune vil kunne ha på plass for skoleåret 2018-2019.

Forsøket settes på vent inntil en eventuell ny avtale med sentrale utdanningsmyndigheter er på plass.

Fylkestinget vedtok 20. november 2017 å prøve ut forskjøvet skolestart fra skolestart for skoleåret 2018-19. Hensikten er å få kunnskap om hvorvidt tidspunktet for når elevene må møte til undervisning har innvirkning på resultater, trivsel og læringsmiljø. Forsøksprosjektet skal evalueres etter ett år.