Asker vgs skal prøve ut skolestart kl 09.00 høsten 2018

Asker, Lillestrøm og Frogn videregående skoler er valgt ut til forsøksprosjektet med forskjøvet skolestart.

Fylkestinget vedtok 20. november 2017 å prøve ut forskjøvet skolestart fra skolestart for skoleåret 2018-19. Hensikten er å få kunnskap om hvorvidt tidspunktet for når elevene må møte til undervisning har innvirkning på resultater, trivsel og læringsmiljø. Forsøksprosjektet skal evalueres etter ett år.

Asker, Lillestrøm og Frogn vgs
Asker videregående skole, Lillestrøm videregående skole og Frogn videregående skole er valgt ut til å delta i forsøket. Skolestart ved disse skolene vil derfor blir lagt til kl. 09.00 fra høsten av. Det forutsetter at elevene har tilgang på skoleskyss eller offentlig transport, og at forsøket tar hensyn til lærernes arbeidssituasjon.

Skoledagen
Asker videregående skole vil tilrettelegge timeplanen slik at skoledagen avsluttes senest kl 16. Dette vil innebære endringer fra nåværende timeplan og vi er nå i en prosess med å finne den beste løsningen.

Evaluering etter ett år
Forsøksordningen skal evalueres etter ett år, der man ønsker å kartlegge effekter på elevenes resultater, trivsel og læringsmiljø. Rektorenes og lærernes oppfatninger av forsøket vil også bli vektlagt og skolen vil sørge for å involvere elevene i evalueringen. Akershus fylkeskommune er nå i gang med en anbudsprosess for å innhente bistand fra et forskningsmiljø til evalueringen. Følgeforskning over et lengre tidsrom vil bli vurdert dersom forskjøvet skoledag videreføres etter utprøvingsperioden.

Også i Stavanger
I Stavangerskolen vil det fra neste skoleår bli gjennomført tilsvarende forsøk ved inntil fem videregående skoler. Akershus fylkeskommune vil samarbeide med disse skolene for å dele erfaringer underveis.

Ønsker du å vite mer om bakgrunnen for forsøket? Kontakt:

  • Hans-Olav Gammelsrud, seniorrådgiver avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune, 22 05 50 69
    Mobil: 916 89 234. epost: Hans-Olav.Gammelsrud@afk.no 
  • Arne-Rune Gjelsvik, leder av hovedutvalg for videregående opplæring: tlf. 924 23 522.