Modernisme i norsktimen

Bare uforståelig babbel og tilfeldige streker?

Er en søppelbøtte kunst? Er all modernistisk kunst depressiv? Hva kjennetegnet Picasso som kunstner?

Spørsmål som disse stod i sentrum da klasse 3STF og norsklærer Kathrine Borøy tidlig en torsdags morgen på nyåret arrangerte vernissasje om modernismens mange retninger.

Akkompagnert av et glass musserende drikke, viste elevene hverandre rundt i modernismens verden. Gallerirunden gikk fra isme til isme, og elevene imponerte stort, både med flotte oversikter, kreative kunstverk, solid fagkunnskap og ikke minst stor innlevelse og engasjement.


Hva er modernisme?
Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover. Selve ordet er avledet av adjektivet moderne, som betyr "som hører til samtida" og "det nyeste på området sitt; tidsmessig, aktuell".

De modernistiske kunstnerne ønsket å endre måten tilskueren nærmet seg kunsten på. Forfattere og malere ville provosere og vekke publikum framfor å behage og underholde. De var opptatt av å markere avstand til massekulturen, som etter deres syn bare gav publikum "det de ønsket", en lettvint tilfredsstillelse av et behov for underholdning.

Sentralt var også ønsket om å problematisere hva virkelighet er: Fins det en ytre, objektiv virkelighet? Eller er vår indre, subjektive måte å oppleve verden på like virkelig? 

Solbakken, H.M., Nyhus, J.Ø. & Federl, M. (2015, 18. mars). Modernisme
       Hentet 9.1.2018 fra https://ndla.no/nb/node/82739?fag=27