Erfaringsutveksling

Tirsdag 21. november hadde styret i elevrådet ved Asker vgs besøk fra elevrådet ved Thor Heyerdahl vgs.

De kom med tog fra Larvik tidlig på morgenen og ble møtt med Elins deilige tirsdagsboller og saft og kaffe i bibliotekets studierom. Formålet med møtet var å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Deltakere fra Asker var elevrådstyret, rektor Cathrine K. Zandjani, assisterende rektor Erling Nereng og miljøarbeider Tommy Aashildrød.

Deltakere fra Thor Heyerdahl vgs var 14 elevrådsrepresentanter og rektor Robert Rognli. Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik er blant landets største med sine 1630 elever og 310 ansatte. Skolen tilbyr 10 ulike utdanningsprogram. Elevrådsrepresentantene som deltok på møtet er alle tillitselever for sitt utdanningsprogram og har tett dialog med avdelingsleder på sitt program. På Asker er det mindre forhold, men vi hadde likevel mange felles måter å jobbe på. Elevene var på omvisning på skolen og hadde gruppesamtaler med erfaringsutveksling.

Da elevrådsstyret ved Asker vgs presenterte sitt arbeid for representantene fra Thor Heyerdahl, ble Larvikingene inspirert av opplegget vårt rundt sosiale dager og ordningen med makkergrupper i alle fag. Dette ville de ta med seg tilbake til egen skole. Vårt eget elevråd ble særlig inspirert av det å kunne reise bort på seminar for å ha tett dialog med ledelsen. Dette vil vi jobbe videre med på vår skole.