Treningsledelse

I flere år har idrettselevene i faget Treningsledelse fått en unik erfaring ved å undervise på idretts-SFO på Heggedal skole.

Heidi Merete Johansen, SFO-leder ved Heggedal skole, sendte nylig en mail til skolen hvor hun gir skryt til "de fantastiske tredjeklassingene som har praksis i treningsledelse på idretts-SFO på Heggedal skole, ledet av Magnus Midtvedt".

Faget Treningsledelse er et fag Vg2 og Vg3 har på idrettslinja. Faget skal gi elevene kunnskap om ulike undervisningsprinsipper, utvikle lederegenskaper og sette dem i stand til å fungere som gode og trygge trenere, ledere, lærere og/eller instruktører (Utdanningsdirektoratet, 2015).

I den forbindelse har vi på Asker vgs de siste 5 årene bl.a. hatt et unikt samarbeid med Heggedal skole. Dette gir oss muligheten til å bruke teorien vi lærer på skolen i praksis ved at elevene har undervisning på Heggedal sin idretts-SFO. Samarbeidet har til og med fått mediedekning hos NRK: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99060513/05-06-2013#t=14m18s

Å ha praksis på SFO hos Heggedal er en fin arena for å få arbeidserfaring. Flere av våre tidligere elever har fått tilbud om jobb på Heggedal etter endt skolegang på Asker vgs. Alle elevene får i tillegg en attest på gjennomført praksis. Dette er verdifull erfaring for de å ha med seg videre. Forskning viser at kun 4% av arbeidsgivere i landet svarer at karakternivået til søkeren er viktigst. Det de fleste arbeidsgivere ser etter ved ny ansettelse er utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring (RAMA,2016).

Det betyr ikke at karakterer ikke er viktig (universiteter/høgskoler/studier krever karaktersnitt), men det kan være utfordrende å få jobb når man må sitte på skolebenken, og mangler arbeidserfaring. Elevene våre stiller allerede sterkt med utdanningsnivå fra Asker vgs, og den faglige spisskompetansen innen idrett holder høyt nivå.

Praksis ved Heggedal skole gir også en god mulighet for elevene å skaffe seg arbeidserfaring – for hvilken arbeidsplass ønsker ikke en person som kan lede, organisere, planlegge, undervise og vurdere grupper eller enkeltindivider med ulike forutsetninger?

Heldige er de framtidige arbeidsgiverne til våre idrettselever!

Magnus Midtvedt
 
Kilder: