Rektors kringle

3STB ble beste klasse med flest poeng på orienteringsdagen.

3STB vant en knepen seier foran 1STB!

3STB dro i land seieren med godt oppmøte,  god score på volleyballspretterten og de øvrige friluftslivs- og naturfagsoppgavene, samt at elevene var flinke til å finne alle poster.

Premien for beste klasse på orienteringsdagen er som alltid, rektors kringle. Den ble servert torsdag 28. september. Gratulerer!