Jubileum

Vi har hatt besøk av jubilanter som gikk ut fra Asker høyere skole for 60 år siden.

Jubilantene hadde samling i bibliotekets prosjektrom og fikk også en omvisning på skolen. De var det andre kullet som gikk ut fra Asker høgre skole i 1957. Jubilantene kunne fortelle at de inntok et nytt skolebygg i 1955 og de marsjerte fra Solvang ungdomsskole til det nye bygget med hornmusikk og flagg.

Mye har endret seg siden den gang, men mye var også likt. Da som nå var elevene opptatt av å lære og trives og få muligheter for framtiden sin, og mange av dem husket lærerne sine som om det skulle vært i går de var elever.

Rektor Cathrine Zandjani hadde en introduksjon om skolen i dag for jubilantene og spurte dem om hvordan de opplevde skolegangen på Asker videregående skole.

Dette er innspillene som jubilantene kom med: alle kjente hverandre, vi hadde en dyktig rektor, det var kvalitet på lærerne, vi hadde mange idrettsarrangementer, bra elevmiljø, men lite elevdemokrati og få valgmuligheter.