Fortsatt krutt i gamle myter?

Onsdag 13. september hadde Historie- og filosofiklassen fagdag på bibliotekets prosjektrom.

Elevene jobbet med et myteprosjekt der de skulle presentere en myte fra oldtiden, for eksempel gresk, egyptisk eller norrøn mytologi.

Deretter skulle de drøfte hvordan myten tar opp eksistensielle eller moralske spørsmål, og om myten kan ha noe å si for mennesker i samfunnet i dag. Til slutt skulle de engasjere resten av klassen i en diskusjon knyttet til den valgte myten.