Ekskursjon

Geofag 1-elevene har vært i Fjærland på fjell- og bretur.

Tirsdag 6. juni dro 23 Askerelever og lærerne Bent og Fredrik med buss til Fjærland. Med på bussen var også 15 geofagelever og en lærer fra Ski vgs. Alle ble innkvartert i hytter. Felles måltid ble laget og elevene hygget seg med sosiale aktiviteter som volleyball og fotball. Det ble også tid til en bli-kjent-tur i området rundt Fjærland.

På onsdagen var det bretur som stod på programmet. Guiden var fagansvarlig ved Bresenteret, Pål Gran Kielland. Det var en ganske tøff tur med mye stigning opp til Flatbrehytta som ligger på 1000 moh. Turen tok 3 timer og det var godt med energipåfyll i form av nøtter og sjokolade underveis. Ved hytta hadde vi en god lunsjpause før vi gikk videre til isbreen.  

På selve breen fikk elevene se og lære om ulike breavsetninger og andre landformer formet av breen. Andre temaer var rasfare og bre som vannreservoir og klimafaktor. Både underveis og på selve breen fikk elevene kjennskap til ulike forskningsmetoder som målinger av isens fart, morenedatering mm. 

Torsdag 8. juni var siste dag i Fjærland og på hjemvei var det besøk på Bremuseet og stopp på Bøyabreen.

Med fint vær og flotte omgivelser var alle enige om at det hadde vært en vellykket ekskursjon med stort læringsutbytte og mye sosial hygge!