Bokprosjekt

Elevene i 1STF har fordypet seg i en selvvalgt roman, og nå var det tid for presentasjoner.

I desember besøkte 1STF og lærer Mona skolebiblioteket og fikk tips av bibliotekarene om romaner og sakprosa. Elevene valgte bok ut i fra egne ønsker. Vi hadde bokkafé på biblioteket i midten av mars.

Elevene valgte mellom to presentasjonsmåter:
1) En presentasjon av boken i form av omtale, selvvalgt fordypningsemne (tema, budskap, samfunnskritikk, språk) og en sluttvurdering av bokens styrker og svakheter. 
2) En kreativ  presentasjon av boken, der elevene blant annet kunne velge mellom å lage spilleliste på Spotify, scrapbook eller innrede rommet til hovedpersonen i boken for på den måten å gi en personkarakteristikk.

Elevene hadde mange flotte fremføringer, og det var spennende å se variasjonen i måten de presenterte bøkene på.