Bokprosjekt

Elevene i 1STF har fordypet seg i en selvvalgt roman, og nå var det tid for presentasjoner.

I desember besøkte 1STF og lærer Mona skolebiblioteket og fikk tips av bibliotekarene om romaner og sakprosa. Elevene valgte bok ut i fra egne ønsker. Vi hadde bokkafé på biblioteket i midten av mars.

Elevene valgte mellom to presentasjonsmåter:
1) En presentasjon av boken i form av omtale, selvvalgt fordypningsemne (tema, budskap, samfunnskritikk, språk ect.) og en sluttvurdering av bokens styrker og svakheter. 
2) En kreativ  presentasjon av boken, der elevene blant annet kunne velge mellom å lage spilleliste på Spotify, scrapbook eller innrede rommet til hovedpersonen i boken for på den måten å gi en personkarakteristikk.

Elevene hadde mange flotte fremføringer, og det var spennende å se variasjonen i måten de presenterte bøkene på.