Sunt kroppsbilde

Vg2-elever deltar i forskningsprosjekt i regi av Norges idrettshøgskole.

17-åringen er i fokus gjennom et omfattende forskningsprosjekt i regi av Norges Idrettshøgskole.

Hver enkelt elev får spørsmål om sine tanker om egen kropp. Hensikten er å få øye på hvilke holdninger 17-åringen har til seg selv.  

Asker vgs er en såkalt intervensjonsskole. Våre Vg2-elever har derfor deltatt på tre workshops med interaktiv undervisning om temaet gjennom høstterminen. Å forebygge kroppsmisnøye er et tydelig siktemål for forskningsprosjektet. Samtidig ønsker forskerne å kartlegge hvordan de holdningsskapende møtene med ungdom kan ha effekt på kort og lang sikt. I alt svarer elevene på tre kartleggingsundersøkelser i løpet av ett år.

For hver kartleggingsundersøkelse er deltakerne med i trekningen av gavekort. Akutt effekt av undervisningen ble undersøkt i desember 2016. De heldige vinnerne av gavekort i desember var Ravn og Malene i 2STC. Premiene ble overrakt av phd. kandidat Christine Sundgot-Borgen (NIH) torsdag 9. februar.

Utover våren og høsten 2017 vil det bli nye kartleggingsundersøkelser for å avdekke eventuelle langtidseffekter av undervisningen.

Forskningsresultatene skal benyttes til bedre å forstå hvordan elever i videregående skole i Oslo og Akershus har det i forhold til egen kropp, selvfølelse, prestasjonskrav og helsevaner. Videre er det viktig å teste ut hvilken effekt intervensjonsprogrammet har på disse ovenfor nevnte forhold og på kroppsopplevelse spesielt. Ved en eventuell effekt vil det være et ønske om å implementere et slikt program inn i etablerte fag.

Resultatene vil bli publisert i internasjonale og nasjonale tidsskrifter og vil bli presenteres på vitenskapelige og faglige kongresser. Dette er viktig for å bidra med ny kunnskap i Norge og i verden om hvordan norske gutter og jenter ved videregående skoler i Oslo og Akershus har det, og hvordan et undervisningsprogram vil kunne vedlikeholde eller forbedre disse ungdommenes kroppsbilde.