Nyheter

Fred og konflikter

Elevene i Politikk og menneskerettigheter spilte rollespill med stor iver og entusiasme.

Yrkes- og utdanningsmessen 2017

Hvilke valgmuligheter har unge når det gjelder utdanning og yrker? Mange kom på messen for å sjekke ut dette.

Språk åpner dører!

Utveksling åpner dører til nye vennskap, mer kunnskap og utvikling. Det kan både norske og spanske elever skrive under på.

Åpen dag 2017

Mandag 23. og tirsdag 24. januar var elever og lærere klare for besøk av 10-klassinger

Fagtorg 2017

Elevene besøkte klasserom hvor lærere presenterte sine fag før fagvalget 26. januar.

Redde verden litt!

I høst har pilotprosjektet "Bærekraftig forbruksutvikling" blitt testet ut i samfunnsfag

Åpen dag 2016

Elever i 10. klasse inviteres til Åpen dag på skolen mandag 23. og tirsdag 24. januar.

Interessant foredrag i PoMe

Jusstudent Herman Herføl-Johnsen snakket om temaet rettsliggjøring

Lucia

Elevrådet gikk Lucia med lys, pepperkaker og sang.

Kvalifisert til NM!

Vi har mange gode volleyballspillere på skolen.